Pengertian ZAKAT | Manfaat ZAKAT | Keutamaan Zakat slide 4 title

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, atau berkembang.Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt. untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula More »

Pengertian ZAKAT | Manfaat ZAKAT | Keutamaan Zakat slide 5 title

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, atau berkembang.Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt. untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula More »

 

Keutamaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

zakat infaq sedekah

Zakat merupakan salah satu pilar dari pilar islam yang lima, Allah SWT  telah mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengeluarkannya sebagai penyuci harta mereka,  yaitu  bagi  mereka  yang  telah  memiliki  harta  sampai  nishab  (batas terendah wajibnya zakat) dan telah lewat  atas

Pengertian Sedekah dan Infaq

Keutamaan Sedekah

1.  Pengertian Infaq dan Sedekah Kata infak berasal dari bahasa Arab yaitu ”infaq” menurut bahasa berarti membelanjakan atau menafkahkan. Menurut Istilah Agama Islam infak berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang di ridhoi Allah swt.

Pengertian Zakat, Sejarah & Hukum Zakat

Pengertian Zakat-Infaq-Sedekah

Pengertian Zakat Zakat –secara bahasa- berarti “النّماء والرّيع والزّيادة” berarti bertambah atau tumbuh. Makna seperti dapat kita lihat dari perkataan ‘Ali bin Abi Tholib, العلم يزكو بالإنفاق “Ilmu itu semakin bertambah dengan diinfakkan.” Zakat secara bahasa juga berarti “الصّلاح”, yang

Jenis Zakat & Siapa saja yang berhak menerima Zakat

Pengertian Zakat-Infaq-Sedekah

Jenis Zakat : Jenis Zakat terbagi  dua yakni: Zakat fitrah : Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat

Pengertian Zakat dalam Al-Quran & Faedahnya

Pengertian Zakat-Infaq-Sedekah

Pengertian Zakat dalam Al Qur’an  QS (2:43) (“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”.)  QS (9:35) (Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan)

8 Hikmah dan 13 Keutamaan Zakat

Pengertian Zakat-Infaq-Sedekah

Hikmah Zakat 8 Hikmah dari zakat antara lain:  Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin.  Pilar amal jama’i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da’i yang berjuang dan berda’wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah

Pengertian Zakat,Jenis Zakat, Faedah/Hikmah & Keutamaan Zakat

Pengertian Zakat-Infaq-Sedekah

Pengertian Zakat Zakat –secara bahasa- berarti “النّماء والرّيع والزّيادة” berarti bertambah atau tumbuh. Makna seperti dapat kita lihat dari perkataan ‘Ali bin Abi Tholib, العلم يزكو بالإنفاق “Ilmu itu semakin bertambah dengan diinfakkan.” Zakat secara bahasa juga berarti “الصّلاح”, yang

Pengertian Zakat, Tujuan Dan Manfaatnya

Pengertian Zakat-Infaq-Sedekah

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, atau berkembang.Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt. untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Firman

Ringkasan Panduan Haji (7), Amalan-Amalan Haji

panduan_haji_amalan_haji

Setelah berihram, lalu melakukan thawaf qudum bagi yang berhaji ifrod dan qiron. Sedangkan bagi yang berhaji tamattu’, setelah berihram, ia melakukan thawaf umrah dan sa’i umrah, kemudian tahallul dan boleh melakukan larangan-larangan ihram. Sampai datang tanggal 8 Dzulhijjah (hari tarwiyah)

Ringkasan Panduan Haji (6), Mengenal Miqot

miqot

Miqot adalah waktu atau tempat di mana seseorang mulai berihram. Pembahasan ini perlu dipahami karena sebagian jamaah haji ada yang kurang tepat sehingga memulai ihram dari yang bukan tempatnya. Sebagaimana kasus yang kami bahas, banyak yang menganggap Jeddah sebagai miqot.